Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Česká filozofie v evropském kontextu (3928)
Základní informace
Česká filozofie v evropském kontextu
Kód varianty (CID): 4634
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
prezenční
čeština
Filosofické směry 20. století: pozitivismus, fenomenologie,
postmoderna. Ontologie, gnozeologie a etika současné doby, postavení
vědy a filosofie v dnešní době.
Specifický cíl: filosofie výchovy, péče o duši jako smysl života,
filosofie těla a tělesnosti, zdraví a nemoci, života a smrti, problém
celku v myšlení a poznávání.

Česká filozofie v evropském kontextu
ne
Maturita se nevyžaduje

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Filozofie a etika (0223)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
30 (v hodinách celkem)
jednou za 14 dní
Pátek
Poplatky a financování
100 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
UK Pedagogická fakulta, Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Studijní oddělení
Mgr. Martina Izquierdo
martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
221 900 343
10.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK