Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 5.ročník (4630)
Základní informace
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 5.ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Cílem programu je seznámit seniory s novými trendy v psychologii, či méně známými tématy.
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 5.ročník
Osnova přednášek:
- Konflikty a způsoby jejich řešení
- Smysl života – logoterapie
- Psycholingvistika
- Kritické myšlení
- Dyslexie v dospělosti
- Stockholmský syndrom
- Sociopatie
- CAN-syndrom
Seminář je určen výhradně absolventům semináře „Psychologické zajímavosti pro pokročilé“ 1.– 4. ročník.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, CDV, Jindřišská 27, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, FIlozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK