Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Významné události světových dějin - 1. ročník (4628)
Základní informace
Významné události světových dějin - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav světových dějin [21-USD]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus je zaměřen na přelomové události světových dějin, které výrazně ovlivnily běh doby, od temného středověku přes novověké období do současnosti. Zahrnuje tedy výklad středověkých, novověkých i moderních dějin z politického, sociálního a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby pokryly vybrané momenty světových dějin, které měly větší či menší dopad na historický vývoj až do dnešní doby.

Významné události světových dějin - 1. ročník
Osnova přednášek:
955: Český stát ve víru válek s Maďary
968: První středoevropská biskupství
1059: Nový začátek papežských voleb
1246: Bitva na Litavě a vymření babenberské dynastie
1273: Volba Rudolfa Habsburského římským králem
1498: Vasco da Gama a portugalské doplutí do Indie
1881: Zabili cara Alexandra II.
1931: Mukdenský incident
1950: Stalinský plán přeměny přírody

maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Ústav světových dějin
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
2. ročník v ak. roce 2019/2020
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK