Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Výchova a vzdělávání prožitkem (4627)
Základní informace
Výchova a vzdělávání prožitkem
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Má škola plnit pouze anebo především vzdělávací funkci? Nebo má také žáky formovat jako osobnosti? Může škola takříkajíc jen předávat informace, nebo by měla usilovat i o hluboké zážitky prostupující a formující dětskou zkušenost? A víme vůbec, jak s dětskou zkušeností pracovat? Jak zařídit, aby ve vzdělávání nešlo jen o předávání informací, ale též o prožívání něčeho významného?
To jsou některé otázky, na něž se pokusí hledat odpovědi pracovníci Katedry pedagogiky FF UK v kurzu Výchova a vzdělávání prožitkem. Je zřejmé, že běží o jedno z nejvýznamnějších témat soudobé pedagogické teorie i výchovně-vzdělávací praxe. V diskusích o efektivní podobě školního vzdělávání a o žádoucí podobě formativního působení se znovu a znovu vrací otázka role a významu osobní zkušenosti a prožívání dítěte. V době, kdy vrcholí informační exploze a kdy škola hledá svou adekvátní podobu pro 21. století, hnutí tzv. zážitkové pedagogiky připomíná edukační význam prožitků a zkušenostního učení.
V kurzu proběhnou přednášky jak teoretické, tak do praxe orientované. Pokusíme se osvětlit myšlenky klasiků progresivních pedagogických proudů a tím i ideové pozadí zážitkové pedagogiky. Dotkneme se současné situace v edukaci, která se odehrává v atmosféře vyhledávání nejrůznějších zážitků a v honbě za stupňováním jejich intenzity. Přednášky zaměřené do praxe předvedou různé způsoby aplikace zážitkové pedagogiky v oblasti práce s dětmi s poruchami učení, ve speciální pedagogice, v poradenství a v pěstování sebereflexe dětí na poli multikulturní výchovy a sociální pedagogiky. Doufáme, že tím přispějeme k zjasnění některých problémů soudobého školství.
Výchova a vzdělávání prožitkem
Osnova přednášek:
- O smyslu výchovy zážitkem
- Duchovní zážitky a postmoderní svět
- Identita, autenticita a otázka prožívání ve výchově
- Rozvíjíme tvořivost – svoji i druhých
- Využití zkušenostního učení v sociální pedagogice a multikulturní výchově
- Metody výchovy prožitkem
- Osobní zážitek specifických poruch učení
- Prožitky s vlastním jménem cestou životem
- Závěrečné setkání s diskusí
maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK