Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Střední Evropa od paleolitu do doby bronzové (4625)
Základní informace
Střední Evropa od paleolitu do doby bronzové
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Zkušenosti z minulých let svědčí o trvalém zájmu veřejnosti o vývoj společnosti od nejstarších období. Náš kurz opět nabízí cyklus přednášek zaměřených obecně na problematiku archeologie jako oboru a na vybrané problémy staršího pravěku od starší doby kamenné po dobu bronzovou ve střední Evropě.

Střední Evropa od paleolitu do doby bronzové
Osnova přednášek:
- Pravěká archeologie jak a proč
- Lovci a sběrači starší doby kamenné
- Kde a jak se zrodilo zemědělství
- Počátky specializace – těžba a distribuce kamenných surovin
- Experiment v archeologii – věda nebo hra?
- Kolo, vůz, orba, měď – končí doba kamenná
- Ötzi – muž z ledovce
- Život v době bronzové
- Lidé v pohybu – kontakty pravěkých civilizací

maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Ústav pro archeologii
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK