Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Praktická cvičení z paleografie a historické chronologie pro genealogy a regionální historiky - pro začátečníky (4622)
Základní informace
Praktická cvičení z paleografie a historické chronologie pro genealogy a regionální historiky - pro začátečníky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra PVH a archivního studia [21-KPVHAS]
prezenční
čeština
Cílem semináře je osvojit si základní znalosti praktického čtení paleografickch textů – jazykově českých, německých a latinských, na příkladu různých typů především diplomatického materiálu, s nímž se setkává badatel zajímající se o osobní a regionální dějiny při práci v archivu či na internetu (pracuje-li s digitalizovanými písemnými prameny).


Seminář je určen pro max. 20 posluchačů.
Praktická cvičení z paleografie a historické chronologie pro genealogy a regionální historiky - pro začátečníky
Osnova přednášek:
1. – 9. Praktické čtení paleografických textů, rozbor ukázek z oblasti osobních a regionálních dějin (spojeno s převodem dat na současný způsob datování).
maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Katedra PVH a archivního studia
Centrum dalšího vzdělávání
FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK