Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Poklady českého a evropského výtvarného umění (4621)
Základní informace
Poklady českého a evropského výtvarného umění
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav pro dějiny umění [21-UDU]
prezenční
čeština
Soubor přednášek představuje základní oblasti evropského umění od počátků středověku do přelomu 19./20.století. Ve vybraných, samostatně koncipovaných kapitolách věnovaných různým druhům umělecké činnosti, budou předními specialisty sledovány výrazné stylové roviny představované na typických uměleckých dílech. Předmětem pozornosti budou otázky uměleckohistorické, metodologické a estetické. Důraz bude kladen na obecné charakteristiky jednotlivých etap proměn evropského umění včetně postižení vazeb ke kulturní historii i našemu umění.
Poklady českého a evropského výtvarného umění - 2. ročník
Osnova přednášek:
- Raně křesťanské umění
- Italské malířství středověku
- Sochařství evropské gotiky
- Italská renesance a manýrismus
- Sochařství raného novověku
- Barokní architektura v Itálii
- Barokní architektura ve Velké Británii
- Impresionismus
- Evropské umění kolem r. 1900
maturita a důchodový věk
Určeno výhradně posluchačům 1. ročníku kurzu Poklady českého a evropského umění z akademického roku 2017/2018.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Ústav pro dějiny umění
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
2. ročník
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozotická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK