Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Mezi rudou hvězdou a tryzubem: Ukrajinské 20. a 21. století (4618)
Základní informace
Mezi rudou hvězdou a tryzubem: Ukrajinské 20. a 21. století
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav východoevropských studií [21-UVES]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus si klade za cíl seznámit posluchače s politickými a kulturními dějinami ukrajinského historického a etnického prostoru od počátku 20. století do současnosti. V první části kurzu se zaměříme na ukrajinskou otázku v prvních desetiletích 20. století, situaci ukrajinských zemí včetně Zakarpatí v meziválečném období a za druhé světové války i na složité politické a společenské dějiny Ukrajiny v rámci Sovětského svazu po roce 1945. Zvláštní pozornost se soustředí na úlohu pojetí hladomoru let 1932–1933 a tzv. banderovců při formování ukrajinského národního vědomí. Následující přednáškový blok bude věnován vývoji samostatné Ukrajiny po roce 1991 včetně krymské krize a války na východě země. Kurz uzavřou přednášky mapující klíčové osobnosti a díla ukrajinské literatury 20. století i nejaktuálnější kulturní dění na Ukrajině. Předmět je koncipován tak, aby jeho absolvent získal základní přehled o proměnách Ukrajiny tohoto a minulého století. Všem zájemcům o dění ve východní Evropě pomůže porozumět utváření moderní ukrajinské identity i dramatickým událostem na Ukrajině posledních let a jejich historickým kořenům.
Mezi rudou hvězdou a tryzubem: Ukrajinské 20. a 21. století
Osnova přednášek:
- Rozdělená Ukrajina mezi světovými válkami (1914/18–1939/41)
- Druhá světová válka a sovětská Ukrajina (1941–1991)
- Hladomor, banderovci a ukrajinský nacionalismus
- Rozpad SSSR a první roky nezávislosti (1991–2004)
- Od Oranžové revoluce (2004) k Majdanu (2014)
- Současná Ukrajina a její problémy
- Krymská krize a válka na východě Ukrajiny
- Ukrajinská literatura 20. století
- Kulturní život současné Ukrajiny
maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Ústav východoevropských studií
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK