Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Konverzační jazykový program - Ruština pro seniory (4617)
Základní informace
Konverzační jazykový program - Ruština pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Jazykové centrum [21-JC]
prezenční
ruština
Kurz je zaměřen na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů (na samostatný ústní projev, vedení dialogu, napsání vybraných textů, na procvičení porozumět psanému nebo vyslechnutému textu) s konkrétním cílem osvojování, resp. opakování a upevňování základních gramatických struktur a lexikálních jednotek nezbytných pro realizaci obecných komunikačních záměrů. Kurz se obsahově věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (historie, reálie, klima, společnost, kultura, apod.).
Konverzační jazykový program - Ruština pro seniory
Osnova přednášek:
– Знакомство
– Национальные стереотипы и их влияние на процесс коммуникации
– Национальные стереотипы и их влияние на процесс коммуникации
– Русское кино
– Русское кино
– Невербальная коммуникация – особенности русских жестов
– Средства массовой информации
– Средства массовой информации
– Повторительно-обобщающий урок

maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Jazykové centrum
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, CDV, Jindřiská 27, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK