Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Jak poslouchat vážnou hudbu III. (4614)
Základní informace
Jak poslouchat vážnou hudbu III.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
V třetím semestru vzdělávacího programu se budeme zamýšlet nad hudební interpretací, nad možnostmi, které notový zápis nabízí interpretovi a úskalími, které to přináší posluchači.
Jak poslouchat vážnou hudbu III.
Osnova přednášek:
- Hudební interpretace – co se smí a co ne v kterém žánru
- Sólista a dirigent
- Instrumentace, procházka partiturou
- Frázování, agogika, dynamika, synkopy
- Stylovost
- Úpravy a transkripce
- Hudba jako užité umění – film, divadlo, nahrávací studio
- Opera a hudební drama
- Improvizace
maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
Ing. Ilona Kellerová
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
základní
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK