Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Cesta kolem antického světa s Pausániem - 1. ročník (4610)
Základní informace
Cesta kolem antického světa s Pausániem - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav pro klasickou archeologii [21-UKAR]
prezenční
čeština
Cílem dvouletého vzdělávacího programu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími regiony a městy antického Řecka, a to na základě díla řeckého cestovatele a zeměpisce Pausánia „Hellados Periegesis“ (Cesta po Řecku). Ve výkladu bude věnován prostor popisu vlastních sídlišť i jejich zázemí a dalších souvisejících staveb, zejména chrámů, a samozřejmě také poznatkům o regionálních specifikách kultu, historického vývoje, ale i architektury nebo umělecké oblasti. Výběr je cílen tak, aby pokryl nejzajímavější regiony, převažují ovšem ty, jimž se věnuje intenzivně sama klasická archeologie, a na základě kterých je možné představit aktuální výsledky archeologického bádaní o antickém Řecku.
Cesta kolem antického světa s Pausániem - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Pausánias, jeho dílo a doba
- Cesta po… Atice
- ... severním Peloponésu
- Přehlídka Athén
- Starověká Sparta
- Pylos a král Nestor
- Olympie a její svatyně
- Feidiás a Olympie
- Delfský Apollón

maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
Dr. Marek Verčík
Ústav pro klasickou archeologii
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
2. ročník v ak. roce 2019/2020
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta,Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK