Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Balkánské paralely: Vznik moderní státnosti ve státech jihovýchodní Evropy v zrcadle vědy a kultury - 1. ročník (4608)
Základní informace
Balkánské paralely: Vznik moderní státnosti ve státech jihovýchodní Evropy v zrcadle vědy a kultury - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií [21-KJBS]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus je zaměřen na reálie prostoru jihovýchodní Evropy a to především na témata související s budováním novodobé státnosti a posilováním národní identity. To vše je sledováno na pestré mozaice dílčích témat, která se snaží ukázat, jak bytostně jsou s otázkami státnosti a identity spojeny věda s kulturou. Přednášky se tak dotknou souvislostí mezi jazykem a národní identitou, povšimnou si role literatury a kultury obecně v procesu budování či posilování národní identity nebo upozorní na proměny životního stylu následkem přejímání zahraničních kulturních vzorců. Toto široce pojaté téma, inspirované stoletým výročím existence novodobé české státnosti, je tak dalším příspěvkem k poznání reálií prostoru jihovýchodní Evropy
Balkánské paralely: Vznik moderní státnosti ve státech jihovýchodní Evropy v zrcadle vědy a kultury - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Vznik albánské státnosti v zrcadle vědy a kultury
- Úloha a postoje představitelů chorvatské kultury při rozpadu Rakousko-Uherska a formování nového politického uspořádání po roce 1918
- Mezi kuchyní, katedrou a tribunou: chorvatské spisovatelky a jejich vnímání společenských proměn
- Coca-cola socialismu? O prosazování konzumního způsobu života v Jugoslávii
- Vznik slovinské identity v zrcadle slovinské kultury – 19. století
- Vznik a zánik Jugoslávie – kulturní kontext a literární recepce
- Románská identita Rumunů v průběhu staletí
- Jugoslávské filmové festivaly v zrcadle společné identity
- Arberešští Albánci: mezi italskou a albánskou identitou
maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
Mgr. Přemysl Vinš
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
2. ročník v ak. roce 2019/2020
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK