Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Umění mimoevropských civilizací (4607)
Základní informace
Umění mimoevropských civilizací
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Výtvarné dědictví kultur Asie a předkolumbovské Ameriky je na Západě stále poměrně málo známé a je často zařazováno do etnografických bádání. Nedoceňuje jinou estetiku mnohdy monumentálních výtvorů, které se mohou plně měřit se slavnými díly antiky nebo renesance. Cyklus si klade za cíl překonat bariéry ve vnímání umění vzdálených kultur a přinést posluchačům nejen znalosti, ale také vizuální zážitky. Na encyklopedicky utříděném obsáhlém obrazovém materiálu ukáže přednášející nesmírné bohatství výtvarné kultury Asie a Ameriky. Posluchači kurzu získají přehled o jednotlivých slohových obdobích, jejich charakteristických výtvarných prvcích i nejvýznamnějších lokalitách a památkách.

1. Starověký Irán
2. Indie milionů bohů
3. Říše Khmerů (Kambodža)
4. Umění staré Jávy (Indonésie)
5. Čína posledních dvou dynastií císařů
6. Indiánské kultury středního Mexika
7. Mayové v Mexiku, Guatemale i Hondurasu
Umění mimoevropských civilizací
středa nebo čtvrtek
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
neurčeno
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:03.10.2018
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:17.10.2018
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:31.10.2018
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:14.11.2018
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:28.11.2018
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:12.12.2018
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
  
Den:19.12.2018
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H011
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.kuncova@fsv.cuni.cz
222112230
16.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK