Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Antické památky na seznamu světového dědictví UNESCO II. (4606)
Základní informace
Antické památky na seznamu světového dědictví UNESCO II.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus se znovu zaměří na rozsáhlý soubor antických památek, které jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Ty budou prezentovány primárně s ohledem na jejich geografickou polohu v současných státech, které je tudíž spravují, ale též s ohledem na někdejší římské provincie. V další rovině budou tyto lokality posluchačům přiblíženy z hlediska jejich významu, a to v kontextech někdejšího světa římského i současného.
Antické památky na seznamu světového dědictví UNESCO II.
Osnova přednášek:
- UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle, antické památky na seznamu
- Velká Británie a Francie
- Španělsko a Portugalsko
- Německo a Maďarsko
- Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye
- Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina
- Chorvatsko, Albánie, Srbsko, Kypr
- Turecko a Sýrie, Libanon
- Izrael, Palestina, Jordánsko
maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
Ing. Ilona Kellerová
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK