Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Aktivní senior: Senior a informační společnost; Senior a duševní zdraví (1086)
Základní informace
Aktivní senior: Senior a informační společnost; Senior a duševní zdraví
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Kurz vytváří a rozvíjí informační gramotnost - představuje základy internetu a práce s elektronickým zařízením, informuje o elektronických zdrojích, o online službách, seznamuje s nejnovějšími možnostmi informačních technologií, komunikaci v rámci sociálních sítí či využívání tabletu a čtečky. Vytváří a stimuluje zájem o komunikační strategii, o informace a materiály EU vztahující se zejména k seniorům a jejich potřebám v širokém okruhu témat. Zážitková forma práce s informacemi nabízí i aktivizační přístupy podněcující vizualizační schopnosti mozku, asociační a logické myšlení, představivost a tvořivost. Duševní zdraví je přiblíženo z celistvého pohledu na člověka.

Jednotlivá témata programu kurzu obsahují jak teoretickou část, tak i bezprostředně navazující praktická cvičení.

Praktikování ve cvičeních v rámci tématu kurzu vychází i z individuálních potřeb studentů.
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví
ne
12
60+; základní znalost práce s PC.

Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martího 2/407, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
72 (v hodinách celkem)
1.10.2018 - 20.5.2019, pondělí 13:00 - 15:30
Pondělí - Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
24.09.2018
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Další informace
https://knihovna.cuni.cz/edis/kurzy/aktivita-senioru-v-eu/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK