Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost (3240)
Základní informace
Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Senioři si osvojí širší vědomosti v oblasti zdravotní a pohybové gramotnosti, komunikační, informační a mediální gramotnosti, a gramotnosti právní a finanční. Kurz reflektuje i psychologii sebereflexe technikou mindfulness. Témata jsou úzce spjata s unijní společenskou podporou i potřebou zdravého stárnutí i s celoživotním učením: učit se vědět, učit se dělat, učit se spolužití, učit se být.

Kurz probíhá v zimním i v letním semestru, můžete si vybrat, které termíny vám více vyhovují.
Senioři a kompetence - senioři a funkční gramotnost
ne
12
60+

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martího 2/407, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr
1
32 (v hodinách celkem)
9.10.-27.11.2018 (ZS); 19.2.-9.4.2019 (LS)
Úterý - Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
100 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
24.09.2018
do 24.9.2018 (pro ZS); do 12.2 2019 (pro LS)
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Další informace
https://knihovna.cuni.cz/edis/kurzy/seniori-a-kompetence/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK