Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka? (2037)
Základní informace
Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka?
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je přivést posluchače k zamyšlení nad vlastním pojetím a přístupem k duchovnosti (spiritualitě) jak na individuální rovině, tak v širším společenském kontextu. Pojem duchovnost je zkoumán z různých úhlů: z kontextu pojmů náboženství a církev, z hlediska různých náboženských a duchovních přístupů a praxí (křesťanství, buddhismus, šamanismus), z pohledu naší kulturní tradice (vliv vědy, křesťanství, historie, tradice), z perspektivy vybraných poznatků moderních věd (kognitivní vědy) a rovněž z hlediska životní zkušenosti pozvaných hostů – osobností.

Kurz probíhá v zimním i v letním semestru, můžete si vybrat, které termíny vám více vyhovují.
Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka? (ZS)
ne
12
55+; zájem o téma, otevřenost novým myšlenkám, touha objevovat.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.patro, José Martího 2/407, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr
1
20 (v hodinách celkem)
1.10.-10.12.2018 (ZS); 18.2.-6.5.2019 (LS)
Pondělí - Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
100 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
24.09.2018
do 24.9.2018 (pro ZS), do 12.2.2019 (pro LS)
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Další informace
https://knihovna.cuni.cz/edis/kurzy/duchovnost-v-kazdodennosti/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK