Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Občanská gramotnost: Já - unijní Evropan (2437)
Základní informace
Občanská gramotnost: Já - unijní Evropan
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Posluchači získají informaci o historii vize mírového soužití evropských států a strukturovaný přehled o institucích i fungování Evropské unie včetně aktuálních problémů. Své poznání si účastníci obohacují i formou zábavných kvízů o reáliích Unie či virtuálními procházkami stěžejních institucí EU. V rámci semináře posluchači praktikují s databázemi EU on-line.

Kurz probíhá v zimním i v letním semestru, můžete si vybrat, které termíny vám více vyhovují.
Já - unijní Evropan
ne
12
50+; zájem o společenské dění, politologii

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martího 2/407, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
říjen-prosinec 2018 (ZS); únor-květen 2019 (LS)
Středa - Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36, Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
12.10.2018
21.4.2018 – 12.10.2018; 3.1.2019 – 28.2.2019
Další informace
https://knihovna.cuni.cz/edis/kurzy/kurz-ja-unijni-evropan-2-blokove-seminare/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK