Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Úvod do evangelické teologie (2900)
Základní informace
Úvod do evangelické teologie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta [27-ETF]
prezenční
čeština
Čtyřletý kurz, který uvádí do studia Evangelické teologie prostřednictvím představení jednotlivých disciplín teologického studia.
Úvod do evangelické teologie
Zimní semestr 2018/19:

Úvod do praktické teologie: Tajemství a krása bohoslužby

Bohoslužba je středem života křesťanských církví. Protíná se v ní vertikála s horizontálou, Boží volání s lidskou odpovědí, zkušenost s tím, který nás přesahuje, a přesto je nám tak blízko. Prostřednictvím slov, symbolů a obřadů navazujících na biblické svědectví se setkáváme s Božím obrazem v Kristu a vrůstáme do Kristova těla – Církve. Možnost tohoto setkání je pro nás darem, nad nímž s vděčností žasneme, i úkolem, jehož se více či méně zdařile ujímáme. V čem spočívá tajemství bohoslužby a jak se stává vnímatelným pro dnešního post-sekulárního člověka? V čem lze spatřovat krásu bohoslužby a jak o ni pečovat? Do jaké míry má být evangelická bohoslužba vázána na tradici a jak moc potřebuje liturgickou obnovu? Náplní kursu bude sedm zastavení k vybraným aspektům křesťanské bohoslužby.
1) Tajemství bohoslužby. Bohoslužba v post-sekulární společnosti
2) Krása bohoslužby. Bohoslužba jako vícehlas různých znakových řečí
3) Cesty bohoslužby v dějinách. Stará církev – reformace – 2. vatikánský koncil
4) Bohoslužby jako cesta. Struktura a jednotlivé části
5) Společně kolem Kristova stolu. Eklesiologické aspekty večeře Páně
6) Chrám jako domus ecclesiae nebo domus Dei? K sémiotice bohoslužebného prostoru
7) Semper reformanda. Tradice a inovace v evangelické bohoslužbě


Vyučující: Tabita Landová, Ph.D.

Zahájení: pátek, 5. října 2018, 13:30, místnost E (3. patro)
Otevřeno všem zájemcům.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Absolvování nejméně čtyř semestrů čtyřletého cyklu.
Garant a místo
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Evangelická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
UK ETF Černá 9
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
6
112 (v hodinách celkem)
Celkem osm semestrů (nelze však nastavit)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / semestr
500 Kč
Studenti se přihlašují na každý semestr kurzu zvlášť.
Přihláška
UK ETF, Studijní oddělení, Černá 9, 115 55 Praha 1 - Nové Město
Zdeňka Trojanová
stodd@etf.cuni.cz
228988213
05.10.2018
Další informace
http://web.etf.cuni.cz/ETF-32.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK