Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Praktický hudební místopis České republiky V (4576)
Základní informace
Praktický hudební místopis České republiky V
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Kurz seznamuje s hudební historií Čech a Moravy v souvislostech s místy spojenými se životem a dílem významných hudebních osobností, institucí a událostí. Tyto skutečnosti zasazuje do širších dějinných a společenských vztahů. Kurz probíhá ve 2 formách:
a) formou exkurzní praxe, kdy se poznávání výše uvedených jevů odehrává na místech vztahujících se k hudebním reáliím,
b) formou přednáškovou, prezentující a systematizující nezbytné historické a hudebně teoretické souvislosti, seznamující s vybranými hudebními díly a postihující vůdčí stylové a sémantické rysy vybraných skladeb zacílené na pochopení hudební řeči jako specifického komunikačního prostředku charakteristického pro dané osobnosti a stylové období.
Praktický hudební místopis České republiky
28.-29.září: exkurze Kroměříž a Chropyně, Vejvanovský a Filla
13.říjen: exkurze Vrchotovy Janovice, české zvonařství na zámku
2.listopad: exkurze Lužany a Přeštice, Dvořák a Ryba
8.prosinec: přednáška populární hudba od 60. let XX. století (Mgr. Ondřej Jurásek, Ostravská univerzita) (10:00-14:00)

23. únor: přednáška a seminář Práce s interaktivní učebnicí a hudební aktivity (10:00-14:00)
22. březen: exkurze Liteň, po stopách J. Novotné a S. Čecha
26. duben: exkurzeZásmuky - rodiště F. Kmocha, starobylá Kouřim
17.-18. květen: exkurze Humpolec, Jihlava - Gustav Mahler

Exkurze jsou připraveny také na náměty následujících kolegů a kolegyň: Ostrého, Zatloukala, Horákové, Václavíkové, Beranové, Mamajové, Radkové, Červíčkové, Kalné, Ladislavové, Kapounové, Kutilové, Černé, Justové a Bláhové, Borové a Kroužilové.
45
Základní přehled o evropském kulturním vývoji, přehled o české obecné a hudební historii.
Aktivní účast ve výuce, závěrečná prezentace projektu - návrh tématu, cíle, obsahu a organizačního zajištění exkurze (termín splnění: 30. 4. 2019).

Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
aktivní účast a prezentace projektu
Garant a místo
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, velký sál, terén
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Září
2
98 (v hodinách celkem)
7/M
Pátek - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Studijní oddělení
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
725243892
30.06.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK