Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Pražská německá literatura v 19. a 20. století (4220)
Základní informace
Pražská německá literatura v 19. a 20. století
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra germanistiky [41-KG]
prezenční
čeština
Program bude složen ze dvou třetin z přednáškové výuky a z jedné třetiny z výuky v exteriérech. Proběhne 20 setkání v tomto rozvržení:
- 8 přednášek (6 s analýzou textu) – 24 hodin – prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
- 7 přednášek (5 s analýzou textu) – 21 hodin – doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
- 5 tematických procházek (výuky v exteriéru) – Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Součástí programu je 11 hodin analýzy vybraných reprezentativních literárních textů. Program bude zakončen závěrečnou prací (max. 10 stran) a kolokviem.

Pražská německá literatura v 19. a 20. století
Program v rozsahu 60 hodin (20 x 3 hodiny) pro 30 účastníků.
Obsah programu:
1) Formování něm. lit. v Praze od počátku (tzv. bohemismus) do 70. let 19. stol.
2) Spisovatelé tzv. Rilkovy generace.
3) Tzv. Mladá Praha – literární hnutí a jeho podhoubí – časopisy, vzory, vliv.
4) Proměna paradigmatu něm. lit. – zánik monarchie, vznik republiky, nová lit. organizace, převaha židovských autorů, formování tzv. Pražského kruhu.
5) Max Brod a Franz Kafka.
6) Významní autoři předválečné republiky.
7) Zánik pražské něm. lit. 1939/45 a její pokračování ve válečném a poválečném exilu.
8) Vycházka po něm. lit. stopách na Starém Městě.
9) Vycházka po něm. lit. stopách na Novém Městě.
10) Vycházka po něm. lit. stopách na Malé Straně, Muzeum Franze Kafky v Helgertově cihelně.
11) Návštěva Pražského lit. domu něm. autorů, Kafkova knihovna v Centru F. Kafky.
12) Vycházka dle přání účastníků.
Kurz bude probíhat v pátek od 9:00 do 11:30.
30
x

Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Program bude zakončen závěrečnou prací a kolokviem.
Garant a místo
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Katedra germanistiky
Katedra germanistiky
Bude upřesněno
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Březen
2
60 (v hodinách celkem)
Pátek - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a.s., Praha 1, č. účtu 85236011 kód banky:0100, variabilní symbol: 671618, do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka.
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Katedra germanistiky
Mgr. Martina Izquierdo
martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
221 900 343
20.02.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK