Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Lázně, minerální a léčivé vody (146)
Základní informace
Lázně, minerální a léčivé vody
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Definice a vlastnosti minerálních a léčivých vod, souvislost výskytu těchto vod s běžnými povrchovými a podzemními vodami. Pestrost výskytu minerálních a léčivých vod v ČR, souvislost s přírodními poměry. Léčebné působení vod a dalších složek přírodního prostředí - peloidy, klima, léčebná péče. Legislativní aspekty lázeňské péče, její místo ve zdravotnickém systému. Přehled významných lázní a zdrojů léčivých a minerálních vod v ČR, na Slovensku a ve střední Evropě.

Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky

Lázně, minerální a léčivé vody
ano
25
maturita, důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky
Albertov 6, Praha 2
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
28 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
15.09.2018
od června
1.6.2018-15.9.2018
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK