Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Vodní ekosystémy (1525)
Základní informace
Vodní ekosystémy
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Přehled jednotlivých typů vodních ekosystémů na pevnině i ve světovém oceánu - charakteristika, funkční vztahy a faktory ovlivňující oživení. Vlastnosti vody a její vztah k vodním organismům. Hluboká jezera, mělké trvalé vody (rybníky, slepá ramena, litorály apod.), malé dočasné a periodické vody, extrémní vodní ekosystémy (např. horké prameny, saliny, podzemní voda, sníh a led), toky (prameniště, potoky, řeky údolní nádrže). Mořské ekosystémy: otevřené moře; hlubinné ekosystémy; skalnaté, písečné a bahnité pobřeží; produktivní pobřežní ekosystémy - korálové útesy, chaluhové lesy, mořské louky, mangrovy. Exkurze: 1. stojatá voda, 2. tekoucí voda.
Výuka probíhá společně se studenty řádného studia.
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Vodní ekosystémy
ano
15
maturita, důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Katedra ekologie
Katedra ekologie
Viničná 7, Praha 2
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
24 (v hodinách celkem)
únor - květen 2019
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
100 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
31.01.2019
od listopadu
1.11.2018-31.1.2019
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK