Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Svět buňky (1521)
Základní informace
Svět buňky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz je primárně určen pro seniory se svými vnoučaty/pravnoučaty ve věku 8-14 let!
Kurz je vstupem do fascinujícího světa buněk, jejich organel, vzájemných vztahů v mnohobuněčném organismu. Probíranými tématy budou např. vznik života, vznik buněk, metody výzkumu buněk, typy buněk, změna normální buňky v buňku nádorovou, energetický metabolismus, funkce jednotlivých buněčných organel ve vtahu k patologickým stavům. Součástí kursu bude praktická část věnovaná mikroskopování typických buněk, příprava preparátů, fluorescenční mikroskopie.
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Svět buňky
ano
25
maturita, důchodový věk, u dětí věk 8-14 let

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Katedra buněčné biologie
Katedra buněčné biologie
Viničná 7, Praha 2
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
20 (v hodinách celkem)
únor - květen 2019
Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
31.01.2019
od listopadu
1.11.2018-31.1.2019
Kurz je primárně určen pro seniory se svými vnoučaty/pravnoučaty ve věku 8-14 let!
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK