Filmový seminář I. (2402)
Základní informace
Filmový seminář I.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky
a recenze. Výuka probíhá formou filmových projekcí s úvodními přednáškami.
Filmový seminář
Úterý 17:30 hod. nebo 20:00 hod.
Žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
RUK Modrá posluchárna
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
1
30 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / program
300 Kč
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
16.09.2018
Další informace
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html