Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968 (4540)
Základní informace
„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Přednáška se zabývá postojem Západu v čele se Spojenými státy k Sovětskému svazu a Východní Evropě během uvolňování napětí v 60. a 70. letech 20. století, v době tzv. politiky détente. Tato politika měla svá pozitiva i negativa. Její negativní dopad si přiblížíme na příkladu československých událostí roku 1968. Zajímat nás bude jaké nálady tehdy převažovaly mezi západoevropskou veřejností, jaké priority měly Spojené státy a jak se to odrazilo v postojích vedoucích amerických a západoevropských politických představitelů k Sovětskému svazu a Východní Evropě. Zaměříme se i na to, proč tito představitelé reagovali na sovětskou invazi do Československa slabě opatrně, v čem z jejich pohledu ohrožovala další rozvoj vztahů mezi Východem a Západem a jak těchto postojů Sovětský svaz využíval pro své politické cíle.
„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968
Pátek: 14:00 – 15:30 hod.
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.
Institut mezinárodních studií
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 01
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 110 01
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
31.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK