Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Západ a Východní Evropa v roce 1989 (4539)
Základní informace
Západ a Východní Evropa v roce 1989
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
V přenášce budeme hovořit o tom, jak byla Západem, v čele s USA, v té době vnímána Východní Evropa. Co pro něj znamenaly změny, k nimž došlo během “zázračného roku” 1989, v čem na ně byl či nebyl připraven a proč? Zajímat nás budou i reakce klíčových západních politiků. Jak se rozhodovali, v čem je ovlivňoval širší mezinárodní kontext studené války, vnitropolitická situace v jejich zemích nebo vlastní životní zkušenosti, zdravotní stav, osobní vlastnosti či nevraživosti. Prozkoumáme rovněž jejich reakce na působení sovětské propagandy. Z této perspektivy nás budou zajímat vůdčí politické osobnosti Západu, jako prezident Ronald Reagan nebo britská premiérka Margaret Thatcherová. Jak se vyvíjel Reaganův pevný postoj vůči SSSR a jakým úskalím musel v této souvislosti čelit i ve svém bezprostředním okolí a jak na stejné výzvy reagoval jeho viceprezident a nástupce George Bush starší. U britské premiérky a západoevropských politiků se budeme zabývat i tím, jak jejich reakce ovlivnily proces sjednocování Německa a související jednání se Sovětským svazem, včetně některých otázek dnes tak často ruskou propagandou připomínaných v souvislosti s pozdějším rozšířením NATO na východ.
Západ a Východní Evropa v roce 1989
Pátek: 12:30 – 14:00 hod.
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.
Institut mezinárodních studií
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 110 01
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 01
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.kuncova@fsv.cuni.cz
222112230
16.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK