Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz češtiny pro saské učitele (4530)
Základní informace
Kurz češtiny pro saské učitele
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Hostivař [67-16]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
prezenční
čeština
Krátkodobý kurz češtiny objednávaný MŠMT ČR v rámci podpory přeshraniční spolupráce s německým Svobodným státem Sasko. Kurz je určen středoškolským vyučujícím z Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně a je zaměřen na prohlubování znalostí češtiny a českých reálií.
Kurz češtiny pro saské učitele
Desetidenní kurz češtiny doplněný o několik kulturně-poznávacích aktivit.
Pracovní poměr na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, doporučení MŠMT ČR.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
PhDr. Richard Vacula, Ph.D.
Středisko Praha-Hostivař
Středisko Praha-Hostivař
Termín a délka
2018/2019
Září
Krátkodobé
26 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Financuje MŠMT ČR na základě předem schváleného maximálního rozpočtu a koncového vyúčtování.
osvobozeno
Přihláška
Zápis do kurzu vyřizuje MŠMT ČR.
PhDr. Richard Vacula, Ph.D.
richard.vacula@ujop.cuni.cz
602559021
31.08.2018
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/letni-skola-cestiny-praha
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK