Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti (4534)
Základní informace
Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Na počátku stály pokusy se vzájemným propojováním počítačů do sítě a v současné době internet představuje nástroj, který lidstvo dennodenně využívá. I vývoj komunikace úzce souvisí s vývojem technologií, které umožňují, nebo přinejmenším usnadňují přenos sdělení. Komunikace se v současné době opírá o využívání jak technologických novinek, tak již zaběhlých prostředků, díky čemuž vedle sebe koexistují média tištěná a elektronická. Vývoj médií v posledním desetiletí 20. století, ale především v prvním desetiletí 21. století výrazně ovlivnilo právě zprovoznění a následné rozšíření sítě internet. Cílem kurzu bude posluchačům přiblížit, jaké proměny se odehrály a stále odehrávají v oblasti žurnalistiky a jaké důsledky lze pozorovat v mediálních organizacích z hlediska ekonomické a profesní roviny jejich fungování.
Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti
Pondělí: 14:00 - 15:30 hod.
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 6 110 01 Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 6 110 01 Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.kuncova@fsv.cuni.cz
222112230
31.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK