Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Francie blízká i vzdálená II.: Provence a Okcitánie (4533)
Základní informace
Francie blízká i vzdálená II.: Provence a Okcitánie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Kurz navazuje na kurz Francie blízká i vzdálená I. a provede zájemce o Francii dějinami i současností dvou historických oblastí jižní Francie, které tvoří v současnosti dva jihofrancouzské regiony, a to Provence a Okcitánie (tento nový region vznikl v rámci změn v regionální struktury Francie v roce 2016). I v letním semestru se kurz zaměření nejen na důležité historické události, které jsou s danými regiony spjaty, byť jejich vliv byl teritoriálně mnohem širší (například příběh katarů) a osobnostem jako byl spisovatel a zakladatel okcitánského hnutí Frédéric Mistral či Jean-François Champollion, jemuž patří prvenství při rozluštění hieroglyfů.
Francie blízká i vzdálená II.: Provence a Okcitánie
pátek 10:00-11:30
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Katedra politologie
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 6 110 01 Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.kuncova@fsv.cuni.cz
222112230
31.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK