Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Teoretické základy dentální medicíny (5)
Základní informace
Teoretické základy dentální medicíny
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Děkanát [11-00900]
prezenční
čeština
http://www.lf1.cuni.cz/program-celozivotniho-vzdelavani-na-uk-1lf?f=pro-uchazece
Teoretické základy dentální medicíny
ano
Přijímací pohovor

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
60
Garant a místo
prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc.
Děkanát
Děkanát
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
120 (v hodinách celkem)
30/T
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
250000 Kč / program
Úplata je splatná v jediné splátce.
základní
Přihláška
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Mgr. Jana Zaspalová
jzasp@lf1.cuni.cz
224964201
12.08.2018
je třeba přiložit kopii maturitního vysvědčení
15.9.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK