Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Chemie - zajímavá a užitečná věda (1515)
Základní informace
Chemie - zajímavá a užitečná věda
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Program obsahuje 12 témat, vybraných z jednotlivých chemických oborů, co je chemie anorganické a organické, chemie analytické a chemie polymerů a biochemie. Témata jsou zaměřena především na zajímavé a užitečné poznatky jednotlivých oborů chemie a jejich praktickou aplikaci (atmosféra jako přírodní laboratoř, aerosoly a jejich vlastnosti, složení a vlastnosti litosféry, nové způsoby analýzy přírodních látek, vyráběných materiálů a životního prostředí, polymery a jejich použití v medicíně a farmakologii ve formě protéz a implantátů i jako složky léčiv, potraviny a jejich chemické složení a význam, mikrovlny v akci aj.) Jednotlivá témata o celkovém rozsahu tři hodiny tvoří obvykle přednášky doplněné názornými prezentacemi a diskusí s účastníky kurzu. Součástí kurzu jsou také ukázky zajímavých a jednoduchých pokusů s běžně dostupnými látkami, které si mohou účastníci kurzu sami vyzkoušet, a odborná exkurze na vybrané pracoviště.
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Chemie - zajímavá a užitečná věda
ano
25
maturita, důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Albertov 3, Praha 2
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
říjen 2018- květen 2019
Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
15.09.2018
od června
1.6.2017-20.9.2017
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK