Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 97)
 
   Přihlásit přes CAS
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva (1773)
Základní informace
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Plzni
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
prezenční
čeština
Akademie třetího věku probíhá na LFP již 20 let. Program akademie volně navazuje na univerzitu třetího věku, ale její absolvování není pro přihlášení do akademie podmínkou. O vzdělávání formou A3V projevují starší občané celého regionu stálý zájem. Přednášející z LF a FN Plzeň kromě odborných témat prezentují i činnost fakulty, a její pedagogické a vědecké úspěchy široké veřejnosti. Na přednáškách se podílí i další odborníci z celé ČR. Účastníci kurzu, který trvá jeden akademický rok, mohou aktivně spoluvytvářet program. Posluchačům jsou kromě odborných přednášek nabízeny i další aktivity, např. preventivní akce, poznávací exkurze, pohybové a kulturní aktivity. Posluchači anonymně hodnotí kvalitu přednášek, jejich organizaci a rovněž se aktivně zapojují se svými příspěvky. V letošním roce byla vydána pro posluchače učebnice Člověk ve zdraví i nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. LFP tak dlouhodobě podporuje zdraví starších obyvatel plzeňského regionu a přispívá k prevenci jejich sociálního vyloučení.
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
Kurz je plánován vždy na jeden akademický rok.
Přednášky se konají vždy v úterý od 14:45 hodin 1x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, alej Svobody 31.

130
Nejsou stanovena žádná omezení účasti na programu.
Nejsou stanoveny.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Není kvalifikačním kurzem.
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Listopad
2
142 (v hodinách celkem)
8/M
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / rok
600 Kč
Ostatní náklady spojené s doplňkovými aktivitami si hradí účastníci sami (výlety, vycházky, návštěvy divadel atp.).
základní
Přihláška
alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@seznam.cz
377 593 540
30.06.2018
osobní zápis ve stanovený den
Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK