Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Vesmír na internetu IV - nové dalekohledy a astrobiologie (4510)
Základní informace
Vesmír na internetu IV - nové dalekohledy a astrobiologie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Astronomický ústav UK [32-AUUK]
kombinovaný
čeština
Výzkum vesmíru prožívá v současnosti zlatý věk. Gravitační vlny, před více než 100 lety předpovězené Albertem Einsteinem, byly poprvé zachyceny současně dvěma interferometrickými detektory LIGO dne 14. 9. 2015. Vlny přišly ze vzdálenosti 1,3 miliardy světelných let, jejich zdrojem bylo splynutí dvou černých děr o hmotnostech asi 30 Sluncí. Za tento objev byla udělena Nobelova cena 2017. Dne 18. 8. 2017 ve 13:21 světového času oba detektory LIGO v USA a evropský detektor Virgo zaregistrovaly gravitační vlny ze vzdálenosti 130 milionů světelných let, které vznikly splynutím dvou neutronových hvězd. Ve stejný okamžik a ze stejného směru zaznamenala družice Fermi záblesk záření gama, odpovídající teoretickým modelům srážky neutronových hvězd. Novým objevům, novým pozemským i kosmickým detektorům a dalekohledům bude věnován zimní semestr.
Astrobiologie, studium vzniku života, prebiotické organické molekuly v kometách a na některých tělesech sluneční soustavy, exoplanety a hledání mimozemského života budou náplní letního semestru.
Vesmír na internetu IV - nové dalekohledy a astrobiologie
KAPACITA KURZU NENÍ OMEZENA POČTEM POSLUCHAČŮ.

Výuka bude probíhat 1x týdně vždy ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8-Troja.
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz
Garant a místo
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Astronomický ústav UK
Astronomický ústav UK
V Holešovičkách 2, Praha 8 - Troja
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
2
25 (v hodinách celkem)
1x týdně, středa, od 14 hodin
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,– Kč
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
29.06.2018
Termín pro podání přihlášky je závazný.
5.2.2018-29.6.2018
Termín pro podání přihlášek je do 29. 6. 2018, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2018/2019 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK