Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Finanční gramotnost (4484)
Základní informace
Finanční gramotnost
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky [32-KDM]
prezenční
čeština
Vstupy do problematiky finanční gramotnosti, cenné papíry, vklady, úvěry.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Finanční gramotnost
Časový plán je 16 hodin. Výuka se bude týkat vstupů do problematiky finanční gramotnosti, cenných papírů, vkladů a úvěrů, konkrétně:

14. 2. 2019

Vstupy do problematiky finanční gramotnosti
Finanční gramotnost a její složky, standardy finanční gramotnosti; možnosti využití ve školské matematice. Cenová gramotnost (slevy, akce, skonto).
Úrok a úroková sazba, daň z úroku, úroková doba. Inflace, míra inflace, nominální a reálná úroková sazba, reálná hodnota vloženého kapitálu.


21. 2. 2019

Cenné papíry
Výnosnost (míra výnosu), výnos. Diskontní sazba a diskont.
Dluhopisy. Směnky, eskont směnky. Otevřené podílové fondy, zajištěné podílové fondy; podílový list, kurz podílového listu. Akciové společnosti; akcie, nominální a tržní hodnota akcie, dividenda.


28. 2. 2019

Vklady
Jednoduché úročení, složené úročení; vazby na téma o aritmetických a geometrických posloupnostech.
Termínovaný vklad, pásmové úročení, doba splatnosti; termínovaný vklad s revolvingem. Sankce a rizika. Změny úrokových sazeb. Úrokovací období, spojité úročení.
Podstata spoření, spořicí účty, spořicí programy. Stavební spoření.


7. 3. 2019

Úvěry
Umořovací plán. Anuitní splátky. Úroková sazba a RPSN.
Spotřebitelské úvěry, prodej na splátky, leasing (finanční, operativní, zpětný). Hypoteční úvěry, americká hypotéka. Nebankovní půjčky.
Kontokorentní účty, debetní a kreditní karty.

Bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Garant a místo
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Katedra didaktiky matematiky
Katedra didaktiky matematiky
MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, seminární místnost
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Únor
14.02.2019
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
14.02., 21.02., 28.02., 07.03.2019
Čtvrtek
7.3.2019
Poplatky a financování
800 Kč / program
Přihláška
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Katedra didaktiky matematiky
Mgr. Alena Blažková
blazkova@karlin.mff.cuni.cz
951553226
10.02.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK