Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Geometrie v architektuře a malířství (4501)
Základní informace
Geometrie v architektuře a malířství
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky [32-KDM]
kombinovaný
čeština
Od počátků civilizace se praktická geometrie vyvíjela ruku v ruce s architekturou a výtvarným uměním. Východiskem budou základní geometrické rovinné a prostorové objekty - kružnice, čtverec, trojúhelník, kuželosečky, mnohostěny, kulová plocha, válcová plocha. Budeme sledovat zrod poznatků „školní geometrie“ a její využití v architektuře, v malířství a obecně ve výtvarném umění. Ukážeme si základní rysy řecké a římské architektury, typické slohy a připomeneme také různé prvky architektury moderní. Zaměříme se také na propojení vývoje malířství a zobrazování prostoru. Vše budeme sledovat z hlediska geometrie a jejího rozvoje. Různé geometrické hrátky a úlohy na procvičování prostorové představivosti nás budou kurzem rovněž provázet.
Předpokládám pouze základní znalosti geometrie a zájem o architekturu a kreslení.
Geometrie v architektuře a malířství
KAPACITA JE OMEZENA NA 24 POSLUCHAČŮ.
Kurz bude probíhat 1x za 14 dní vždy ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8.
24
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodum ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.
Předpokládám pouze základní znalosti geometrie a zájem o architekturu a kreslení.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz
Garant a místo
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky
Katedra didaktiky matematiky
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
2
20 (v hodinách celkem)
1x za 14 dní vždy ve středu od 14:00 hodin
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,–
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
29.06.2018
Termín pro podání přihlášky je závazný
5.2.2018-29.6.2018
Termín pro podání přihlášek je do 29. 6. 2018, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2018/2019 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK