Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Matematické střepy a střípky (4493)
Základní informace
Matematické střepy a střípky
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky [32-KDM]
kombinovaný
čeština
Kurs bude pestrou směsicí zajímavých matematických témat z matematiky,z historie matematiky a historie vyučování matematice, která bude obohacena biografickými informacemi hlavních aktérů a různými historickými souvislostmi.
Uvedena budou mimo jiné následující témata: matematika všedního dne(ISBN, čarový kód, bankovní účty), zajímavé úlohy cestující historií (ptačí úlohy, převoznické úlohy, úlohy o závěti, úlohy o společné práci, úlohy o sázkách apod.), dvě úlohy z Bulharska 19. století (jak podvádět při volbách čestně, cesta ze Staré Zagory do Plovdivu), problémy z teorie čísel(prvočísla,dokonaláčísla,Mersennova prvočísla, Fermatova prvočísla, honba za velkými prvočísly), důkazy beze slov (pokud bude řečník ochraptělý).Životní osudy a dílo několika českých matematických buditelů (S. Vydra,J. V. Sedláček, J. F. Smetana, F. J. Studnička). Vznik a vývoj Jednoty českých matematiků a fyziků.
Matematické střepy a střípky
KAPACITA KURZU JE OMEZENA POČTEM 35 POSLUCHAČŮ

Výuka se bude konat jednou za čtrnáct dnů ve středu od 14:00 v budově MFF UK, POSLUCHÁRNA K6, Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Celoroční kurz bude zahájen 10. října 2018
35
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Garant a místo
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky
Katedra didaktiky matematiky
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
2
36 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,– Kč.
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
29.06.2018
Termín pro podání přihlášky je závazný
5.2.2018-29.6.2018
Termín pro podání přihlášek je do 29. 6. 2018, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2018/2019 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK