Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí (1082)
Základní informace
Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Pedagogika, psychologie a didaktika [51-400200]
celoživotní vzdělávání
trenér
učitel
prezenční
čeština
Seznámit účastníky s možnostmi využití her jako tréninkového prostředku i organizační formy ve sportovní přípravě dětí
Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí
ano
20
Přihláška , platba

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Garant a místo
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Pedagogika, psychologie a didaktika
FTVS v Praze
Termín a délka
2017/2018
letní semestr, Červen
1
6 (v hodinách celkem)
6 hodin, rozdělených do dvou tematických bloků
Pátek
22.06.2018
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1100 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
José Martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
10.06.2018
Přihlášky a registrace: přes studijní informační systém Univerzity Karlovy
Další informace
www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK