Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Škola učitelů informatiky sekce B – zaměřená na aplikace použitelné ve výuce (4453)
Základní informace
Škola učitelů informatiky sekce B – zaměřená na aplikace použitelné ve výuce
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Středisko informatické sítě a laboratoří [32-SISAL]
prezenční
čeština
Škola učitelů informatiky je intenzívní jedenáctidenní školení pro učitele informatiky. Cílem Školy je doplnit učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň Školy jen z toho, co by měli umět žáci, ale nabízí učitelům celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení u počítačů a samostatné práce s pomocí lektorů.
V sekci B je oproti sekci A věnována menší časová dotace na programování a získaný čas je věnován seznámení s dalšími aplikacemi vhodnými pro zařazení výuky ICT.
Pro výuku v sekci B nepředpokládáme konkrétní znalosti, pouze pokročilou zkušenost práce na počítači. Tato sekce je přístupná i učitelům základních škol, kteří se o informatiku hlouběji zajímají (tím není řečeno, že se nemohou přihlásit do sekce A). V krajním případě je výuka v této sekci přístupná i těm, kdo informatiku zatím neučí a chtěli by z ní získat solidnější vědomosti.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Škola učitelů informatiky sekce B – zaměřená na aplikace použitelné ve výuce
Denně je do pravidelného rozvrhu zařazeno 8 vyučovacích hodin ve čtyřech blocích, tři dopoledne a jeden v podvečer. Po obědě a večer je program doplněn o další přednášky a jinou odbornou činnost. Celková délka odborné výuky je garantována v rozsahu nejméně 85 hodin.
42
bez přijímací zkoušky
Včasná úhrada poplatků

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
bakalářské
S přispěním jiného subjektu
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Garant a místo
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Katedra softwaru a výuky informatiky
Katedra softwaru a výuky informatiky
Lipnice nad Sázavou
Termín a délka
2018/2019
Srpen
12.08.2019
Krátkodobé
85 (v hodinách celkem)
12.8.2019 – 23.8.2019
12.8.2019
23.8.2019
Poplatky a financování
7000 Kč / program
Školné a ubytování 7 000 Kč, stravné 2 300 Kč, celkem tedy 9 300 Kč.
Upřesněno před zahájením přihlašování na stránkách http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/
osvobozeno
Přihláška
lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
Katedra softwaru a výuky informatiky
Mgr. Lenka Forstová
Mgr. Radmila Hacklová
lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
95155 4209
01.05.2019
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity
10.12.2018-01.05.2019
Další informace
http://ksvi.mff.cuni.cz/skola
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK