Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (4470)
Základní informace
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra dějin a didaktiky dějepisu [41-KDDD]
kombinovaný
čeština
Studijní program Dějepis v rámci kvalifikačního rozšiřujícího studia je určen absolventům magisterského studia učitelství, jimž umožňuje získat aprobaci na předmět dějepis pro ZŠ a SŠ. Studenti absolvují distanční formou ucelené studium dějepisu včetně oborové didaktiky, učební plán vychází z prezenčního studia oboru dějepis. Standardní doba výuky je 6 semestrů.
ZZK z českých a světových dějin a didaktiky dějepisu.
http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/kvalifikacni-studium
MŠMT ČR
11914/2017-1
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
ano
10
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
ZZK z českých a světových dějin a didaktiky dějepisu
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Učitelství pro SŠ s 2.stupeň ZŠ v aprobaci dějepis.
§ 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb.
Garant a místo
PaedDr. František Parkan
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Pedagogická fakulta UK Praha
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
6
338 (v hodinách celkem)
výuka 1. pátek v měsíci + 3 dny soustředění
Poplatky a financování
8000 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 698917
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
13.07.2018
minimální počet uchazečů: 10
Termín přijímacího řízení:
Výběrové řízení srpen 2018
Učitelská praxe není vyžadována,
výběrové řízení proběhne v srpnu.


Další informace
www.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK