Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Řízení o přestupcích (4450)
Základní informace
Řízení o přestupcích
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen též pro úředníky ve státní službě, pro advokáty i další zájemce z řad odborné veřejnosti.
Řízení o přestupcích
Organizace studia:
Kurz je jednodenní. Termín konání: 12. února 2018, 9 - 15,30 hodin
Obsahová náplň:
Přestupkové řízení a řízení o jiných správních deliktech (prameny právní úpravy, subsidiarita správního řádu a úprava ve zvláštních zákonech, základní zásady přestupkového řízení a řízení o jiných správních deliktech).
Subjekty řízení (správní orgány, jejich příslušnost, vyloučení úředních osob, okruh účastníků řízení, jejich procesní způsobilost)
Zahájení a průběh řízení (úkony před zahájením řízení, způsoby zahájení řízení, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, důkazní řízení, ústní jednání, společné řízení, prostředky zajištění průběhu a účelu řízení)
Zvláštní druhy řízení (společné řízení, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení, příkazní řízení, příkazní řízení na místě)
Rozhodnutí o přestupku (formy rozhodnutí, rozhodnutí o kterým se obviněný uznává vinným, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o schválení dohody o narovnání)
Přezkoumávání rozhodnutí (zvláštnosti odvolacího řízení, rozsah přezkumu odvolacího orgánu, připuštění tzv. novot v odvolacím řízení, způsoby rozhodnutí odvolacího orgánu, princip zákazu reformace in peius, mimořádné prostředky přezkoumávání rozhodnutí o přestupku – přezkumné řízení, obnova řízení)
Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku (aktivní žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, způsoby rozhodnutí správního soudu, moderační oprávnění správního soudu)
Forma výuky:
Přednášky a diskuse s účastníky kurzu.
Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Katedra správního práva a správní vědy
Katedra správního práva a správní vědy
Právnická fakulta UK
Termín a délka
2017/2018
letní semestr, Únor
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
12.2.2018
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
12.02.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK