Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Všeobecná teologická etika (2519)
Základní informace
Všeobecná teologická etika
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
[26-KTE]
kombinovaný
čeština
Předmět se soustřeďuje na fundamentální teologickou etiku a hledá možnosti zdůvodnění platnosti mravního řádu v otevřené pluralitní společnosti, tedy možnosti odpovědi na otázku, čím je vůbec dáno, jak je zdůvodněno, že člověk je nějak mravně vázán a nesmí jednat podle své libovůle. Předmět dále zkoumá filosofická východiska opírající se o pojem svobody a touhu člověka po mravní autonomii, hierarchii hodnot a hodnotových statků, souvislost mezi vírou a morálkou atd. Zabývá se ale i čistě náboženským východiskem, faktem, že Bůh člověku nabízí a dává svůj dar svobody a člověk má zájem jeho dar přijmout, a to i s jeho řádem lásky (mravní indikativ a imperativ). V tomto světle je třeba též hodnotit nebezpečí morálky poslušnosti.
Všeobecná teologická etika
ne
Uhrazení poplatku za účast.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Garant a místo
doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
??? (26-KTE)
??? (26-KTE)
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
15 (v hodinách celkem)
Sobota - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK