Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teologie (2520)
Základní informace
Úvod do teologie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra systematické teologie a filosofie [26-KST]
prezenční
čeština
Kurz seznamuje se základním vymezením teologie a snaží se nabídnout určitý základní "teologický horizont". Vedle toho se také u studentů ověřuje znalost KKC. Po prvním vymezení teologie a základních pojmů se kurz posouvá ke svému těžišti, totiž "teologickým modelům". Následně se věnuje pramenům a kontextům, s nimiž a v nichž teologie pracuje a komunikuje. Některá z témat (rozum, zjevení, Písmo, tradice) se velmi úzce dotýkají také fundamentální teologie.
Úvod do teologie
ne
Uhrazení poplatku za účast.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Garant a místo
David Vopřada, Dr.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
52 (v hodinách celkem)
13/T
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK