Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Patrologie 1 (1288)
Základní informace
Patrologie 1
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra systematické teologie a filosofie [26-KST]
prezenční
čeština
xxx
Patrologie
ne
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
ústni zkouška
Garant a místo
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P3
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
28 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK