Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Novozákonní řečtina 2 (2163)
Základní informace
Novozákonní řečtina 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
prezenční
čeština
Kurz uvádí posluchače do gramatiky, lexika a frazeologie starořeckého jazyka se zaměřením na knihy Nového zákona. Poznámka: Anotace zahrnuje látku kurzů Novozákonní řečtina 1, 2 dohromady.
Novozákonní řečtina 2
ne
úhrada úplaty za účast

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Garant a místo
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
12.02.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK