Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Nové didaktické metody náboženské pedagogiky (4070)
Základní informace
Nové didaktické metody náboženské pedagogiky
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra pastorálních oborů a právních věd [26-KPAO]
kombinovaný
čeština
Kurz uvádí do nových metod náboženské pedagogiky
Nové didaktické metody náboženské pedagogiky
Dle rozvrhu
Nejsou stanoveny žádné podmínky

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
6
Garant a místo
PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220 181 383
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK