Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Knihy prorocké a apokalyptické (1194)
Základní informace
Knihy prorocké a apokalyptické
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
prezenční
čeština
Program poskytuje základní informace o příslušných knihách Písma svatého Starého Zákona s příklady exegeze relevantních perikop. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 2 (KBIB015) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
Knihy prorocké a apokalyptické
ne
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
ústní zkouška
Garant a místo
doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P2
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
48 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
12.02.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK