Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Četba řeckých novozákonních textů (3327)
Základní informace
Četba řeckých novozákonních textů
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
kombinovaný
čeština
Četba a filologická interpretace vybraných ukázek z Nového zákona. Srovnávání řešení českých překladů Nového zákona. Vstupy z teorie překladu.
Cílem je získání zběhlosti v práci s originálními řeckými texty, seznámení s různorodostí jazyka a stylu jednotlivých novozákonních spisů, nastínění některých problémů teorie překladu v rámci práce s těmito texty.
Četba řeckých novozákonních textů
V zimním i letním semestru, celkem 18+18 výukových dvouhodin. Dny výuky a rozvrh hodin je uveden na webové stránce fakulty v informacích pro kombinované studium.
Předpokládá se znalost řečtiny na úrovni absolutoria kursu novozákonní řečtina 1, 2, 3 nebo úvod do nz. řečtiny 1, 2.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
6
Garant a místo
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
72 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK