Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Církevní dějiny starověku (3331)
Základní informace
Církevní dějiny starověku
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Kurz představuje církevní dějiny od 1. do 6. století.
Církevní dějiny starověku
1. Helénistický a židovský kontext 1. století
2. Claudiovská epocha - doba Ježíše a Pavla
3. Flaviovci a druhá křesťanská generace
4. 2. století - formace a transformace křesťanství
5. Severovské impérium a církev 3. století
6. Diokleciánova tetrarchie a doba mučedníků
7. Církevní organizace a liturgie přednicejského období
8. Konstantin a jeho církevní politika
9. Teologicko-politické zápasy na Východě 4. století (1. nikájský až 1. konstantinopolský koncil)
10.Teologicko-politické zápasy na Východě 5. století (efeský a chalkedonský koncil)
11. Teologicko-politické zápasy na Východě 6.-8. století (od chalkedonského po 2. nikájský koncil)
12. Theodosius a Ambrož: vztahy církve a státu na Západě ve 4. století
13. Africká církev 4.-5. století
14. Instituce a liturgie církve 4. a 5. století
15. Od Augustina k Řehoři Velikému
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
David Vopřada, Dr.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
26 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK