Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Divadlo do kapsy: stručný průvodce divadlem (4357)
Základní informace
Divadlo do kapsy: stručný průvodce divadlem
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra divadelní vědy [21-KDV]
prezenční
čeština
Blok 1:
1. Co je divadlo aneb stručný průzkum přemýšlením o divadle - 2h
2. Informace pro zájemce o studium na katedře divadelní vědy ) písemné testy a ústní pohovory, literatura k přijímacím zkouškám) - 1h
3. Divadlo ve světě I. (počátky divadla, antické Řecko a Řím, středověké divadlo,renesance, baroko) - 2h
4. návštěva divadelního představení
Blok 2:
1. Divadlo v českých zemích I.(počátky divadla v Čechách a na Moravě,středověké divadlo, renesance a humanismus, české a moravské baroko) - 2h
2. Informace pro zájemce o studium na katedře divadelní vědy (písemná práce)- 1h
3. Divadlo ve světě II. (klasicismus a osvícenství, preromantismus a romantismus, nástup realismu a naturalismu, modernismus na divadle, světová avantgarda, poválečný divadelní vývoj) - 1h,
4. Divadlo v českých zemích II. (osvícenství a zrod ideje ND romantismus a realismus, modernismus na českém jevišti, meziválečná avandgarda, poválečný divadelní vývoj, divadelní periodika) 2h
Divadlo do kapsy: stručný průvodce divadlem
ne
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Katedra divadelní vědy
Katedra divadelní vědy
Termín a délka
2017/2018
letní semestr
1
12 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1600 Kč / program
základní
Přihláška
Katedra divadelní vědy, FF UK, nám.Jana Palacha 2, 116 18 Praha 1
Katedra divadelní vědy
Jitka Podráská
jitka.podraska@ff.cuni.cz
221 619 226
19.03.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK